• Slovakia | Kechnec

Servisný Manažér (m/ž/d)

AKÉ SÚ VAŠE ZODPOVEDNOSTI:

 • Staráte sa o našich zákazníkov počas celého životného cyklu produktu počnúc momentom odovzdania zariadenia.
 • Poskytujete našim zákazníkom poradenstvo týkajúce sa servisných služieb.
 • V spolupráci so špecializovanými oddeleniami vyvíjate individuálne koncepty riešení zamerané na modernizáciu existujúcich zariadení.
 • Spracúvate cenové kalkulácie a ponuky a konzultujete ich so zákazníkmi.
 • Rozširujete okruh našich zákazníkov vo zverenom regióne.

ČO HĽADÁME:

 • Máte ukončené technické vzdelanie – ideálne v odbore elektrotechnika.
 • Disponujete pracovnými skúsenosťami v oblasti starostlivosti o zákazníkov a predaja.
 • Vašou silnou stránkou sú dobré komunikačné a organizačné schopnosti.
 • Ste schopný/á prijímať kritiku a byť kritický/á pri styku s našimi zákazníkmi.
 • Váš profil uchádzača dotvárajú veľmi dobré znalosti anglického jazyka. Znalosť slovenčiny je samozrejmosťou a znalosť nemčiny je vítaná.

ČO NÁS ODLIŠUJE:

 • Ako technologický líder v našom odvetví vyrábame širokú škálu technicky náročných produktov, vďaka čomu je charakter Vašich úloh veľmi rozmanitý.
 • Ponúkame Vám prácu v medzinárodne sa rozširujúcej spoločnosti s rodinnou pracovnou klímou.
 • Zaručujeme Vám spoluprácu a podporu skúseného tímu.
 • Poskytneme Vám individuálne zaškolenie a zaučenie na báze Vašich doterajších znalostí a skúseností a podporíme Váš nepretržitý ďalší rozvoj.
 • Flexibilita je našou každodennou realitou. Využívanie nášho systému pružného pracovného času Vám umožní optimálne skĺbiť Váš súkromný život s prácou na našich projektoch.

Your contact

L'udmila Révésová

Perínska cesta 283
044 58 Kechnec - Slovakia

+421 55 7261 503

Application Form

Personal Data

MM slash DD slash YYYY

How did you get to know about Kuenz

Application Documents (Max. 9MB per application)

(pdf, docx, jpeg, xlsx, tif, png)
Accepted file types: pdf, docx, jpeg, xlsx, tif, png, Max. file size: 1 MB.
Accepted file types: pdf, docx, jpeg, xlsx, tif, png, Max. file size: 3 MB.
Accepted file types: pdf, docx, jpeg, xlsx, tif, png, Max. file size: 2 MB.
Accepted file types: pdf, docx, jpeg, xlsx, tif, png, Max. file size: 2 MB.
Accepted file types: pdf, docx, jpeg, xlsx, tif, png, Max. file size: 1 MB.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.