Práca v Kuenz

SILNÁ KOMUNITA S PRÍLEŽITOSŤAMI ROZVÍJAŤ SA AKO JEDNOTLIVEC

Ako rodinná spoločnosť, Kuenz vie, čo znamená komunita. Každý jeden z našich zamestnancov je plne váženým členom rodiny Kuenzovcov a významne prispieva k nášmu spoločnému úspechu.

Každý v Kuenz má možnosť neustále rozvíjať svoje vlastné schopnosti a osobné záujmy. Za týmto účelom ponúkame inovatívne pracovné prostredie, v ktorom idú zaujímavé úlohy a špičkové technológie ruka v ruke.

INOVATÍVNY DUCH

V Kuenz si vážime inovatívneho ducha. Náš tím a naše produkty sú toho vynikajúcimi príkladmi. Každý z našich zákazníkov čelí špecifickým výzvam. Preto sú naši zamestnanci požiadaní, aby začali každý jeden projekt od začiatku, aby vyvinuli riešenie šité na mieru.

Keďže sme nadšení komplexnými technológiami, každú výzvu vidíme ako príležitosť pokračovať vo vývoji nás aj našich produktov. Byť inovatívny tiež znamená, že musíme chcieť vidieť aj za „hranu stola“. Nápady, návrhy na zlepšenie a kreatívne prístupy k riešeniu problémov zamestnancami sú nielen vítané ale tiež očakávané.

To znamená, že každý z našich zamestnancov efektívne pomáha formovať budúcnosť výroby žeriavov a vodohospodárskej výstavby.

PERSPEKTÍVY VIDENÉ ZO ŠIRŠIEHO UHLA

Naši zamestnanci nesú zodpovednosť – a to hneď od samého začiatku. Nezávislosť, vysoká angažovanosť a spôsob myslenia a práce orientovaný na riešenie sú pre nich nevyhnutné. Každý, kto má tieto vlastnosti, nájde v Kuenzi veľa príležitostí. Tieto príležitosti môžu viesť k mimoriadnej kariére v dlhodobom horizonte.

Zároveň prisudzujeme veľkú hodnotu individuálnym schopnostiam a záujmom, ktoré cielene podporujeme. Vďaka našim flexibilným podnikovým štruktúram uľahčujeme personálne presuny medzi oddeleniami. Tieto presuny a zmeny sú nielen podporované ale aj vítané.

SPOLOČNE PRE ÚSPECH

Pozitívne pracovné prostredie je najdôležitejšia vec, pokiaľ ide o ľudí, ktorí nielen dobre a radi pracujú, ale si aj svoju prácu užívajú. Tímový duch stojí v Kuenzi na prvom mieste.

Koniec koncov, aby sme vytvorili dokonalé riešenia, musia všetci ťahať za jeden povraz. Spoločne zvládame výzvy a spoločne oslavujeme úspechy. Výsledkom je rozvoj silného spoločenstva založeného na transparentnosti, jednoduchej komunikácii na rovnakom základe a vzájomnej dôvere.

SPRÁVNA PRÁCA JE VIAC NEŽ LEN PRÁCA

Kladieme vysokú hodnotu na zdravie a spokojnosť. Preto naši zamestnanci profitujú z mnohých prospešných programov, ako sú športové ponuky alebo prezentácie a výzvy na témy zdravého a udržateľného životného štýlu.

Okrem toho organizujeme rôzne zamestnanecké akcie a aktivity vo voľnom čase, ktoré ešte viac zbližujú našu rodinu Kuenzovcov.

Máte nejaké otázky?

Pošlite nám vašu žiadosť a náš tím vás bude kontaktovať.