Sila inovácií firmy Künz je obzvlášť viditeľná v segmente špeciálnych žeriavov, čiže tam, kde sú dopytované inovatívne a kompetentné riešenia. Konštrukcia, vlastná elektrotechnika a výroba vo vlastných závodoch umožňuje rýchly a cielený vývoj zákaznícky špecifických riešení. Systémové znalosti uchopovacích a automatizovaných systémov tvoria základňu pre vždy nové kombinačné možnosti žeriavovej a zdvíhacej techniky.

Produktové portfólio špeciálnych žeriavov

Ponuka zahŕňa plnoautomatické a poloautomatické žeriavy pre manipuláciu s koľajnicami, na mieru vyrábané montážne žeriavy a portálové žeriavy ako aj žeriavy integrované do automatizovaných výrobných procesov. Künz špeciálne žeriavy absolútne spĺňajú požiadavky zákazníka.

Manipulácia s koľajnicami

Künz koncipuje plnoautomatické zariadenia na manipuláciu s koľajnicami, pre ich skladovanie, kompletovanie a pokládku železničných koľajníc od 40 m do 120 m dĺžky. Na želanie dodávame taktiež integrovaný systém správy skladu.

Künz zabezpečuje bezproblémové pracovné procesy pri výstavbe tunelov

Už viac ako 35 rokov podporuje Künz svojou celosvetovou kompetenciou firmy pôsobiace v oblasti výstavby banských diel a tunelov. Všade tam, kde nepostačujú zaužívané riešenia, ponúka Künz podporu prostredníctvom kreativity, radosti z inovácií a fundovaného know-how v špecializovanej strojárskej výrobe.

V úzkej spolupráci so zákazníkmi vyvíja Künz špeciálne žeriavy v tunelovom stavebníctve pre:

  • Pokládku koľají
  • Transport stavebného materiálu a stavebných strojov
  • Montážne práce

Vysokú disponibilitu a presné polohovanie, ako aj flexibilitu a kompenzáciu premenlivých sklonov koľajových dráh, zaručujú inžinieri firmy Künz prostredníctvom inteligentnej koncepcie manipulácie.

Na stiahnutie