Künz ponúka inovatívne a výkonné riešenia pre prekládku kontajnerov v intermodálnej prevádzke, koľaj - cesta - voda, automatické stohovacie žeriavy pre prístavné terminály a spreadery vlastnej výroby.
Kvalita prekládky je pre našich zákazníkov meradlom ako aj základom úspechu.

Nespočetné úspešné Künz -projekty pre intermodálne terminály nás doviedli k vedúcemu postaveniu v Európe a Severnej Amerike.

Rýchla realizácia, vysoká dostupnosť, nízke prevádzkové náklady, bezškodová prevádzka pri manipulácii s kontajnermi a tovarom v ich vnútri ako aj vysoká bezpečnosť pri manipulácii predovšetkým s nebezpečným nákladom sú smerodatné pre koncepciu žeriavov.Kontajnerové žeriavy značky Künz pracujú každodenne absolútne spoľahlivo. Aby to tak ostalo aj do budúcna, stavia Künz rovnakou mierou na zásadách najvyššej kvality výrobku a servisu ako aj na vysokej úrovni inžinierskych výkonov. Künz vyvíja, konštruuje a vyrába všetky hlavné komponenty ako je zdvíhací mechanizmus, patentované podvozky, spreader, atd. sám, čo zaručuje maximálnu bezpečnosť a hospodárnosť pre našich zákazníkov.

Intermodálne železničné žeriavy

Künz sa stará o bezproblémovú prekládku v suchozemských termináloch. Kontajnerové žeriavy sú vyhotovené ako dvojnosníkové mosty. Nosná oceľová konštrukcia portálového žeriavu pozostáva z kyvnej stojky, pevnej stojky a nosníkov mostu. Vinutie zdvíhacích lán zdvíhacieho mechanizmu je vo všetkých smeroch realizované formou lanovej šachty, ktorá zabraňuje rozkmitaniu bremena. Patentovaná technológia firmy Künz - otočný podvozok:

Okolesníky kolies žeriavov podliehajú prirodzenému opotrebovávaniu, ktoré je spravidla rozhodujúce pre ich životnosť. Opotrebovanie kolies zapričiňuje predovšetkým priečenie žeriavu počas jazdy. K predčasnému opotrebovaniu kolies prispievajú významnou mierou aj rozmerové výrobné tolerancie a teplotné vplyvy. Patentované Künz riešenie umožňuje pootáčanie podvozku okolo jeho zvislej osi. Horizontálne sily sú týmto riešením minimalizované, podvozok v pohybe kopíruje koľajnicu. Bočné stabilizátory zabezpečujú optimálny prenos síl. Toto patentované riešenie trvalo vylepšuje proces opotrebovávania kolies žeriavu a tým výrazne predĺžuje ich životnosť. Zálohované systémy zabezpečujú vysokú disponibilitu našich žeriavov.

Vlastný Künz - systém manažmentu žeriavu (CMS) s integrovanou diaľkovou údržbou zaručuje optimálnu podporu pri údržbe a prevádzke.Efektívna prekládka v spolupráci s firmou Künz je týmto garantovaná.

Intermodálne prístavné žeriavy

Künz sa stará o bezproblémovú prekládku v odbytiskových termináloch pri riekach. Kontajnerové žeriavy sú vyhotovené ako tuhé jednonosníkové alebo dvojnosníkové mosty. Nosná oceľová konštrukcia portálového mostu pozostáva z kyvnej stojky, pevnej stojky a nosníkov mostu. Vinutie zdvíhacích lán zdvíhacieho mechanizmu je vo všetkých smeroch realizované formou lanovej šachty, ktorá zabraňuje rozkmitaniu bremena. Patentovaná technológia firmy Künz - otočný podvozok:

Okolesníky kolies žeriavov podliehajú prirodzenému opotrebovávaniu, ktoré je spravidla rozhodujúce pre ich životnosť. Opotrebovanie kolies zapričiňuje predovšetkým priečenie žeriavu počas jazdy. K predčasnému opotrebovaniu kolies prispievajú významnou mierou aj rozmerové výrobné tolerancie a teplotné vplyvy.Patentované Künz riešenie umožňuje pootáčanie podvozku okolo jeho zvislej osi. Horizontálne sily sú týmto riešením minimalizované, podvozok v pohybe kopíruje koľajnicu. Bočné stabilizátory zabezpečujú optimálny prenos síl. Toto patentované riešenie trvalo vylepšuje proces opotrebovávania kolies žeriavu a tým výrazne predĺžuje ich životnosť. Zálohované systémy zabezpečujú vysokú disponibilitu našich žeriavov. Vlastný Künz - systém manažmentu žeriavu (CMS) s integrovanou diaľkovou údržbou zaručuje optimálnu podporu pri údržbe a prevádzke.Balíky protihlukových opatrení pre tichú nočnú prevádzku sa osvedčili vo viacerých termináloch. Efektívna prekládka v spolupráci s firmou Künz je týmto garantovaná.

Automatické stohovacie žeriavy

Vyzreté koncepcie firmy Künz v oblasti plnoautomatických prevádzok a taktiež preventívna údržba zabezpečujú bezproblémovú prevádzku na skladovacích plochách pre stohované kontajnery.

Spreader vlastnej výroby

Künz je jedným z mála výrobcov kontajnerových žeriavov, ktorý vyrába vlastný spreader. Výhodou kompletnej ponuky sú: Kontajnerový žeriav a spreader od firmy Künz predstavujú perfektne zosúladený produktový balík. Spreader je elektronicky úplne integrovaný do žeriavu.
Systém manažmentu žeriavu má plný prístup aj ku spreaderu. Mechanická a elektrická integrácia spreadera, špeciálne pri vysokom podiely prekládky za pomoci klieštin, predstavuje absolútne zvýšenie bezpečnosti.

Technické detaily Künz spreadera:

Zdvíhacie systémy:

 • Twistlock/otočné čapy
 • Závesné oká
 • Klieštiny

Teleskopický systém 

 • Hydraulický valec zabezpečuje
 • Pozície: 20 ft - 30 ft - 40 ft (DIN ISO 668) mechanicky blokované

Možnosti použitia:

 • Prekládka 20 - 30 - 40 - stopových (DIN ISO 668)
 • vnútrozemských kontajnerov
 • Cisterny s horným rohovým kovaním
 • Vymeniteľné nádstavby
 • Sedlové návesy
 • Kontajnery
 • Flat