Základným predpokladom pri návrhu vybavenia hrádzí je dlhá životnosť a efektivita. Segmenty, klapky a hradidlá od firmy Künz garantujú vďaka technickej kompetencii optimálnu prevádzku.

Segmenty

Segmenty Künz sú koncipované a stavané vždy na konkrétny projekt. Vyrábané sú bez klapky alebo s nasadenou klapkou.
Segmenty sú osvedčeným riešením najmä kvôli dobrému odvádzaniu naplavenín po vysokej vode.

Klapky

Künz vyvinul stavebnicový systém hradidiel tak, aby bolo možné ho optimálne použiť pre každé vodné dielo. Sú vyrábané ako klzné alebo valčekové.

Hradidlá

Künz vyvinul stavebnicový systém hradidiel tak, aby bolo možné ho optimálne použiť pre každé vodné dielo. Sú vyrábané ako klzné alebo valčekové.