Künz už niekoľko desaťročí dodáva osvedčené elektrárenské žeriavy.Ich presnosť je mimoriadne dôležitá najmä pri výstavbe a pri údržbe zariadení. Tieto žeriavy sú konštruované špeciálne pre potreby zákazníka a zodpovedajú najvyšším nárokom prevádzkovateľa elektrárne. Sú vyhotovené ako dvojnosníkové mostové žeriavy alebo ako portál. Vlastný Künz zdvíhací mechanizmus prispieva najvyššou mierou k bezpečnosti. Naše elektrárenské žeriavy je možné prevádzkovať samostatne alebo v tandeme.