Základným predpokladom pri návrhu vybavenia elektrárne je dlhá životnosť a efektivita. Integrovaný ucelený koncept firmy Künz garantuje vďaka technickej kompetencii optimálnu prevádzku elektrárne. Ako výrobca hrablíc, hradidiel, strojov na čistenie vtokov (hrablíc) a žeriavov môže Künz vyhovieť každej požiadavke.

Hrablice

Naše riešenia zamerané na optimalizáciu prúdenia a vibrácií ponúkajú optimálnu ochranu pre turbíny. Hrablice a stroje na ich čistenie predstavujú optimálny Künz balík pre efektívnu výrobu vodnej energie.

Hradidlá

Kuenz - Neubau Kraftwerk Gamp - Stahlwasserbau: Rechen und Dammbalken beim Einlauf

Künz vyvinul stavebnicový systém hradidiel tak, aby bolo možné ho optimálne použiť pre každé vodné dielo. Sú vyrábané ako klzné alebo valčekové.