Stroje na čistenie hrablíc od firmy Künz garantujú optimálnu a dnes aj plnoautomatickú prevádzku. Stroje môžu byť opcionálne vybavené zdvíhacím mechanizmom pre zakladanie hradidiel, odpratávanie kmeňov stromov apod. Nami vyvinuté čistiace stroje sú štandardizované ale umožňujú taktiež zmenu ich koncepcie v závislosti od daností konkrétnej elektrárne a prevažujúceho typu naplavenín. Pre hospodárnosť elektrárne je rozhodujúci maximálny výkon turbíny aj počas čistenia hrablíc. Naše zariadenia túto požiadavku spĺňajú. Tráva, lístie, konáre, drevo, plastový odpad, sedimenty atd. - Künz prináša individuálne riešenie pre každý problém. Naše stroje sú jednoducho obsluhovateľné a prispôsobené zákazníckym potrebám.

Hydraulické stroje na čistenie hrablíc

Hydraulické zariadenia sa osvedčujú z titulu ich robustného prevedenia ako aj vysokej zaťažiteľnosti a sú vhodné najmä pre:

  • objemné a nadrozmerné naplaveniny a hrubé vrstvy odpadu
  • hĺbky vtokov 7 - 32 m
  • problémové sedimenty na úložnom prahu hrablíc
  • vertikálne a naklonené hrablice.

Prostredníctvom multifunkčného systému sú hydraulické stroje vhodné aj pre vybagrovanie uložených sedimentov a pre ukladanie hradidiel.

Lanové stroje na čistenie hrablíc

Stroje s lanovým kladkostrojom garantujú vysokú efektivitu čistenia aj pri hlboko uložených nátokových hrabliciach a sú vhodné najmä pre:

  • nahradenie jestvujúcich lanových strojov
  • úzke priestorové pomery na pódiu
  • hlboko uložené nátokové hrablice až do 100 m

Na stiahnutie