TERMINÁL REGIOPORT WESER: ŽERIAV UŽ STOJÍ!

Nový žeriav spoločnosti Künz bol prednedávnom inštalovaný na novom termináli RegioPort Weser v nemeckom Mindene.

Spoločnosť Mindener Hafen GmbH začala s 1. etapou výstavby terminálu na prekládku kontajnerov RegioPort Weser v nemeckom Mindene. Terminál, ktorý po dovŕšení poslednej etapy výstavby bude mať charakter trimodálneho terminálu, bol prednedávnom vybavený žeriavom spoločnosti Künz. Nový kontajnerový žeriav so 45 t nosnosťou a impozantnou 125 m dĺžkou hlavného nosníka v 1. etape výstavby výrazne podporí efektívnu prekládku v režime cesta - voda. Po ukončení uvedenia do prevádzky bude žeriav odovzdaný zákazníkovi koncom marca 2019.

Spät`