Nový kontajnerový žeriav v prístave v Linzi

Prístav v rakúskom Linzi prechádza rekonštrukciou. Spoločnosť Linz Service GmbH na tieto účely objednala ďalší kontajnerový žeriav od spoločnosti Künz.

Prístav v Linzi s areálom o rozlohe okolo 120.000 m² sa nachádza na križovatke dôležitých medzinárodných dopravných trás. Aby terminál intermodálnej prepravy mohol naďalej zabezpečovať optimálnu kombinovanú prepravu po vode, železnici a ceste, prejde do roku 2021 rekonštrukciou a modernizáciou. Dôležitou súčasťou modernizácie je ďalší kontajnerový žeriav od spoločnosti Künz GmbH.

Dvojnosníkový portálový žeriav s obojstranným vyložením a otočnou pojazdovou mačkou preklenie v budúcnosti dve vedľa seba stojace riečne lode, štyri železničné koľaje, jeden nakladací pruh s jedným jazdným pruhom pre nákladné vozidlá, pracovnú plochu pre mobilné prekladacie zariadenia a skladovací priestor. Teleskopickým Piggy-Back spreaderom sa môžu stohovať kontajnery akéhokoľvek druhu 1 ponad 5 v šírke 40 m.

Spät`