Žeriavy spoločnosti Künz v Holandsku!

Spoločnosť C. Ro Ports B. V. zadala spoločnosti Künz zákazku na dodanie dvoch intermodálnych žeriavov pre jej nový terminál Botlek v Rotterdame.

Oba konštrukčne zhodné žeriavy s rozchodom 39 m a obojstranným vyložením v rozsahu 15 m, resp. 16,5 m na každú stranu sú vhodné na prekládku kontajnerov, návesov a výmenných cisterien. Inštalácia žeriavov bude ukončená do polovice roka 2020.
Touto zákazkou sa celkový počet kontajnerových žeriavov spoločnosti Künz dodaných do Holandska zvýši na 64 kusov. Aby sa zaručila nepretržitá efektívna prekládka všetkými týmito zariadeniami je k dispozícii vlastný servisný tím spoločnosti Künz sídliaci v Rotterdame.

Spät`