KONTAJNEROVÉ ŽERIAVY PRE TERMINÁL INTERMODÁLNEJ PREPRAVY SPOLOČNOSTI ČESKÉ PŘÍSTAVY, MĚLNÍK, ČESKO

Česká logistická spoločnosť České přístavy, a. s., investuje v prístave Mělník do dvoch nových kontajnerových žeriavov pre terminál intermodálnej prepravy. V súvislosti s týmto rozšírením terminálu bola spoločnosti Künz zadaná zákazka na dodanie dvoch nových žeriavov.

Oba koľajnicové portálové žeriavy budú vybavené najnovšou technológiou, kontrolným zariadením a spreaderom s klieštinami pre efektívnu prekládku kontajnerov a výmenných nadstavieb. Žeriavy budú schopné stohovať až štyri kontajnery nad sebou, budú sa vyznačovať nosnosťou 41 t na spreaderoch, rozchodom 38 m a vyložením 16,5 m na strane kyvnej podpery a 10,0 m na strane pevnej podpery. Oba plne elektricky poháňané žeriavy pre terminál intermodálnej prepravy budú dodané a uvedené do prevádzky v roku 2021.

Spät`