Delegácia predstaviteľov hospodárstva z juhovýchodnej a strednej Európy v spoločnosti Kuenz

V rámci dní otvorených dverí Hospodárskej komory Vorarlberg nás 11. marca v sídle našej spoločnosti v Harde navštívili predstavitelia hospodárstva juhovýchodnej a strednej Európy. Vyslovujeme naše poďakovanie za prejavený veľký záujem a zaujímavú a bohatú výmenu informácií.

Viac v aktuálnom vydaní  časopisu "Die Wirtschaft"  TU [news.wko.at]

Spät`