And the first FREERIDER goes to…

Kontajnerový terminál Kloosterboer v holandskom Vlissingene.

V roku 2018 spoločnosť Künz so svojím žeriavom FREERIDER predstavila nový kontajnerový žeriav s gumovými pneumatikami, ktorý sa podstatne odlišuje od všetkých dosiaľ na trhu dostupných produktov. Prvé štyri žeriavy FREERIDER sú už predané a budú dodané spoločnosti Kloosterboer Vlissingen B.V. Kontajnerový terminál Kloosterboer v holandskom Vlissingene má skladovú kapacitu 1 700 000 m³ s možnosťou uskladnenia až 200 000 t tovaru (najmä potravín).

Zákazka zahŕňa dodanie štyroch semiautomatických žeriavov FREERIDER spoločnosti Künz (manipulačná šírka 7+1 a výška stohovania 1 ponad 5). Spoločnosť Künz okrem toho dodá tri pulty na diaľkové ovládanie. Prvý žeriav bude dodaný, inštalovaný a uvedený do skúšobnej prevádzky už koncom septembra. Po uskutočnení skúšobnej prevádzky bude v novembri 2019, resp. v januári 2020 nasledovať dodanie zvyšných troch žeriavov FREERIDER. Ich odovzdanie zákazníkovi Kloosterboer Vlissingen B.V. sa predpokladá v máji/júni 2020. 

Find out more about our FREERIDER

 

Spät`