Spoločnosť Künz, ktorú založil v roku 1932 pán Hans Künz, sa v krátkom čase dostala na popredné miesto medzi výrobcami strojov a zariadení. Od pôvodnej výroby stavebných vežových žeriavov sa časom presunulo ťažisko v prospech kontajnerových žeriavov a neskôr pribudla vodohospodárska výstavba. Künz GmbH je dnes jedna z najstarších a najúspešnejších strojárskych firiem Vorarlbergu.

Naše oblasti pôsobenia.

Našim zákazníkom z najrozličnejších odvetví ponúkame technicky a kvalitatívne prvotriedne výrobky a služby.

  • Všetko z jednej ruky.
    Jednou z našich silných stránok je to, že ovládame celkovú paletu našich obchodných aktivít - poradenstvo, koncepciu, konštrukciu, výrobu, montáž, školenia a údržbu. Všetko z jednej ruky, všetko od firmy Künz.
  • Vysoký podiel inžinierov.
    Našich zákazníkov z celého sveta podporujeme pre nás charakteristickým inovatívnym a kompetentným prístupom, preverenou kvalitou a vysokou spoľahlivosťou. K tomu je ešte potrebné prirátať vysokú odbornosť našich inžinierov, ktorých podiel na celkovom počte zamestnancov predstavuje viac ako 25 %. Úspech firmy Künz je predovšetkým výsledkom výnimočného prístupu k inováciám. Kontinuálny vývoj stojí u nás v popredí záujmu. Ostávame vždy v pohybe - vďaka tomu sme schopní našim zákazníkom ponúknuť optimálne výrobky a služby.