Požiadavky našich zákazníkov ohľadom kvality, technológie, dodržiavania termínov a hospodárnosti sú zabezpečované vo vysokej miere prostredníctvom dobrej partnerskej, integrovanej a dlhodobej spolupráce s našimi dodávateľmi. 

Obstarávame širokú paletu produktov: Oceľové výpalky, oceľové dielce, prevodovky, komponenty pre pohony, motory, elektrické a elektronické stavebné prvky, zdvíhacie prostriedky, hydraulické komponenty, kabíny, laná, náterové systémy.

Okrem toho potrebujeme tiež najrozličnejšie výkony v oblasti služieb, ktoré sú nevyhnutné v priebehu montáže našich zariadení, ako napr. staveniskové kontajnery, leasingový personál, kontroly zvarov a ich ďalšie certifikácie, elektromontážne práce, atd. 

V snahe zabezpečiť naše prevádzky, investujeme priebežne do našich výrobných a kancelárskych budov a do efektívnych výrobných zariadení.

Radi pozveme nových schopných dodávateľov ku prezentácii u nás, uprednostnene prostredníctvom: purchase@kuenz.com 

 

RAKÚSKO

Künz GmbH
Gerbestr. 15
6971 Hard
T: +43 5574 6883 0
F: +43 5574 6883 19

               

Príjem / Výdaj tovaru:
Pondelok - Štvrtok: 7:30-11:45 und 13:00-16:00
Piatok: 7:30-11:45

PRÍJAZD


Künz GmbH
Lassnitzstr. 15
8522 Gross St. Florian


      


Príjem / Výdaj tovaru:
Pondelok - Štvrtok: 7:30-11:45 und 13:00-16:00
Piatok: 7:30-11:45

PRÍJAZD

 

SLOVENSKO

Kuenz SK s.r.o.
Perínska cesta 283
044 58 Kechnec


Príjem / Výdaj tovaru:
Pondelok - Štvrtok: 6:30-11:30 und 12:00-16:00
Piatok: 6:30-11:30

PRÍJAZD