Dokonalé spojenie inovácie a skúseností

Spoločnosť Kuenz už celé desaťročia dodáva pre vodné elektrárne v Európe a Severnej Amerike technicky premyslené a vysoko kvalitné produkty využívané pri výstavbe nových elektrární alebo pri ich revitalizácii. K tomu sa pridružuje aj realizácia vodných ciest a projektov protipovodňovej ochrany. Vďaka skúsenostiam, know-how a patentovaným inováciám je spoločnosť Kuenz expertom v tejto oblasti.

Spoločnosť Kuenz so svojimi strojmi na čistenie hrablíc vtokov do vodných elektrární a žeriavovými zariadeniami vlastnej produkcie dopĺňa komplexný koncept vybavenia pre vodné diela a prečerpávacie vodné elektrárne.

Vodné elektrárne
Vysokotlakové uzávery
Čistenie hrablíc vtokov
Žeriavy využívané v elektrárňach