Robustné, spoľahlivé konštrukcie pre oceľové konštrukcie vodných diel.

Spoločnosť Kuenz ponúka produkty pre celú oblasť oceľových častí vodných diel od hrablíc cez segmenty a hradidlá až po žeriavy a stroje na čistenie hrablíc vtokov. Vďaka flexibilnému stavebnicovému konštrukčnému systému sa dokážu všetky jednotlivé riešenia ideálne kombinovať.

 

Hrablice

Optimalizované riešenia zohľadňujúce prúdenie a kmitanie zaručujú optimálnu ochranu turbíny a nízke straty energie.

Hradidlo

Konštrukčné stavebnicové systémy spoločnosti Kuenz sa dajú použiť individuálne. Sú vyhotovené ako hradidlá s valivým alebo klzným vedením. Môžu sa dodať ako hradidlové dosky alebo stavidlá. Hmotnosť do 30 t.

 

Klapky

Ideálne na regulovanie úrovne hladiny vody, odstránenie naplavených nečistôt a odvádzanie prívalovej vody. Hydraulicky poháňané. Hradiaca plocha do 120 m².

 

Segmenty

Navrhnuté špeciálne pre konkrétny projekt. Vyhotovenie s alebo bez haťovej klapky.

 

Bezpečnostné hradenie

Prevádzkové alebo revízne uzávery. Vyhotovené s klzným alebo valivým vedením.

 

Brožúra

Oceľové konštrukcie vodných diel od spoločnosti Kuenz

Svet potrebuje obnoviteľné energie. Vďaka skúsenostiam získaným počas niekoľkých desiatok rokov sa zákazníci z Európy a Južnej Ameriky pri zariaďovaní vodných elektrární v prvom rade obracajú na adresu spoločnosti Kuenz.

Stiahnuť Brožúrka

 

Vodná elektráreň Rott, Rakúsko

Spoločnosť Kuenz vyrobila a montovala oceľové konštrukcie pre Vodnú elektráreň Rott.

Stiahnuť Brožúrka

 

 

Vodná elektráreň Rheinfelden

Spoločnosť Energiedienst AG dôveruje kompetentnému partnerovi  ̶  spoločnosti Kuenz pri revitalizácii najstaršej vodnej elektrárne v Európe na nemecko-švajčiarskom hraničnom vodnom toku.

Stiahnuť Brožúrka

 

 

Any Questions or do you need a customized solution?

 

Get in touch!