Spreadery spoločnosti Künz. Dokonale integrovaný systém

Prvotriedny výkon a bezpečnosť môže zaručiť iba žeriavový systém, v ktorom všetky prvky do seba zapadajú a sú vzájomne zosúladené. Spoločnosť Kuenz preto ponúka spreadery z vlastnej produkcie, ktoré optimálne dopĺňajú žeriavové riešenia.

 

Inteligentná integrácia

Spreadery spoločnosti Kuenz sú elektronicky, ako aj mechanicky kompletne integrované do riešenia žeriavov a umožňujú žeriavovému manažmentovému systému kedykoľvek úplný prístup. Najmä v prevádzke v termináloch intermodálnej prepravy tento koncept zaručuje takú úroveň bezpečnosti, ktorá vysoko prevyšuje predpísané parametre. Oproti sebe sa nachádzajúce páry uchopovacích klieštin sú navzájom spojené priamym hriadeľom. Dizajn klieštinových ramien predstavuje doplňujúci bezpečnostný prvok.

Koncept spreadera bol novo prepracovaný. Novým je hybridné vyhotovenie s plne elektrickým „twistlock‟ pohonom a hydraulickým pohonom uchopovacích klieštin. Čerpadlo spreadera je aktívne iba pri prevádzke uchopovacích klieštin.

 

Technické údaje k spreaderom spoločnosti Künz:

Zdvíhacie systémy:

  • Twistlocky
  • Zdvíhacie oká
  • Uchopovacie klieštiny

Teleskopický systém:

  • Zabezpečené elektrohydraulickými cylindrami
  • Positions: 20 ft – 30 ft – 40 ft (DIN ISO 668) mechanicky zabezpečené

Možnosti využitia:

  • Prekládka 20 – 30 – 40 ft kontajnerov (DIN ISO 668)
  • Kontajnery pre vnútroeurópsku prepravu
  • Kontajnery s hornou stohovacou kockou
  • Swap body kontajnery
  • Návesy

Any Questions or do you need a customized solution?

 

Get in touch!