Patentovaná technológia zaručujúca nižšie opotrebovanie

Firmy patriace k lídrom na trhu dôverujú patentovaným podvozkovým technológiám spoločnosti Kuenz vďaka nízkym údržbovým a prevádzkovým nákladom. 

 

Rovnomerné rozloženie zaťaženia

Podvozok portálu je jedným z charakteristických znakov kontajnerových žeriavov spoločnosti Kuenz. Prispieva nielen k funkčnosti celého systému, ale výrazne navyše predlžuje životnosť pojazdových kolies a koľajníc. Pokroková a patentovaná konštrukcia umožňuje oproti konvenčným čapovým uloženiam horizontálne otáčanie podvozku. Takýmto spôsobom sa vertikálne a horizontálne zaťaženia kolies prenášajú rovnomerne na koľajnice a podložie.

Máte väčšie tolerancie koľajníc, prípadne dosadnutie koľajníc? Patentovaný podvozok spoločnosti Kuenz je oproti bežným vyhotoveniam schopný vyhovieť väčším toleranciám

 

Nižšie opotrebovanie

Inovatívny a už roky osvedčený dizajn kompenzuje deformácie portálu žeriava, napr. vplyvom tepla, ako aj eventuálne výrobné odchýlky. Pre zákazníkov to znamená významné zníženie opotrebovania pojazdových kolies, vodiacich prvkov a koľajníc, čo sa zase pozitívne odzrkadlí v nižších prevádzkových a údržbových nákladoch.

 

Kuenz podvozok pre dráhu v oblúku: Zaoblený dizajn pre lepšiu pohyblivosť

Podvozok spoločnosti Kuenz bol navrhnutý tak, aby umožňoval žeriavom pohyb aj v oblúkovitých úsekoch terminálu. Vďaka vyrovnávaciemu zariadeniu sa podvozok dá otočiť okolo vertikálnej osi, čím sa znížia horizontálne sily. Podvozok sa zároveň prispôsobí nerovnostiam žeriavovej dráhy, vďaka čomu sa znižuje opotrebovanie pojazdových kolies a koľajníc.

 

OTHER INTERESTING TOPICS

Automatické stohovacie žeriavy

Spoločnosť Kuenz kompletne vynovila koncept automatických stohovacích žeriavov a na trhu ponúka najpokrokovejšie a najvýkonnejšie systémy.

Viac informácií

FREERIDER Automated

Nový FREERIDER - RTG spoločnosti Kuenz otvára vďaka početným inováciám úplne nové možnosti prekládky kontajnerov.  

Viac informácií

Žeriavy pre terminály intermodálnej a lodnej prepravy

So svojimi žeriavmi pre terminály intermodálnej a lodnej prepravy sa spoločnosť Kuenz vďaka mnohým úspešným projektom etablovala ako líder na trhu v Európe aj Severnej Amerike.

Viac informácií

Automatizácia & technológia

Profesionálne know-how a inovatívne nápady sú základom budúcich riešení.

Viac informácií