Patentovaná technológia zaručujúca nižšie opotrebovanie

Firmy patriace k lídrom na trhu dôverujú patentovaným podvozkovým technológiám spoločnosti Kuenz vďaka nízkym údržbovým a prevádzkovým nákladom. 

 

Rovnomerné rozloženie zaťaženia

Podvozok portálu je jedným z charakteristických znakov kontajnerových žeriavov spoločnosti Kuenz. Prispieva nielen k funkčnosti celého systému, ale výrazne navyše predlžuje životnosť pojazdových kolies a koľajníc. Pokroková a patentovaná konštrukcia umožňuje oproti konvenčným čapovým uloženiam horizontálne otáčanie podvozku. Takýmto spôsobom sa vertikálne a horizontálne zaťaženia kolies prenášajú rovnomerne na koľajnice a podložie.

Máte väčšie tolerancie koľajníc, prípadne dosadnutie koľajníc? Patentovaný podvozok spoločnosti Kuenz je oproti bežným vyhotoveniam schopný vyhovieť väčším toleranciám

 

Nižšie opotrebovanie

Inovatívny a už roky osvedčený dizajn kompenzuje deformácie portálu žeriava, napr. vplyvom tepla, ako aj eventuálne výrobné odchýlky. Pre zákazníkov to znamená významné zníženie opotrebovania pojazdových kolies, vodiacich prvkov a koľajníc, čo sa zase pozitívne odzrkadlí v nižších prevádzkových a údržbových nákladoch.

 

Kuenz podvozok pre dráhu v oblúku: Zaoblený dizajn pre lepšiu pohyblivosť

Podvozok spoločnosti Kuenz bol navrhnutý tak, aby umožňoval žeriavom pohyb aj v oblúkovitých úsekoch terminálu. Vďaka vyrovnávaciemu zariadeniu sa podvozok dá otočiť okolo vertikálnej osi, čím sa znížia horizontálne sily. Podvozok sa zároveň prispôsobí nerovnostiam žeriavovej dráhy, vďaka čomu sa znižuje opotrebovanie pojazdových kolies a koľajníc.

 

OTHER INTERESTING TOPICS

Automated Stacking Cranes

Kuenz has reinvented the automated stacking crane, offering the most advanced and capable systems on the market

Find out more

FREERIDER Automated

Kuenz is able to apply its FREERIDER to a fully automated end loaded block thanks to its sophisticated patented solutions.

Find out more

Intermodal- & Barge Cranes

When it comes to safety, quality, and innovation, Kuenz leads the market in Europe and North America with its Intermodal- and Barge Cranes.

Find out more

Automation & Technology

Innovative spirit is the essential basis for great ideas, which our employees turn into reality.

Find out more