The intuitive way to Control

The patented Kuenz ONE HAND control desk allows for an easy and intuitive operation of cranes using only one hand.

  • Accurate and smooth crane movements in all directions and all six freedom degrees
  • New ergonomic control unit
  • More comfort for the operator
  • Can be integrated on all Kuenz cranes and remote stations

OTHER INTERESTING TOPICS

FREERIDER - RTG

Nový FREERIDER - RTG spoločnosti Künz otvára vďaka početným inováciám úplne nové možnosti prekládky kontajnerov.

Viac informácií

FREERIDER Automated

Nový FREERIDER - RTG spoločnosti Kuenz otvára vďaka početným inováciám úplne nové možnosti prekládky kontajnerov.  

Viac informácií

Automatizácia & technológia

Profesionálne know-how a inovatívne nápady sú základom budúcich riešení.

Viac informácií