Podpora navyše

Kuenz Soft Landing ̶ Menej hluku

Keďže terminály intermodálnej prepravy sa čoraz častejšie stavajú aj v obytných zónach, musia sa dodržiavať nariadenia o opatreniach na ochranu pred hlukom. Spoločnosť Kuenz využíva lasery, ktorými sa monitoruje spreader, ako aj jeho správne nasadenie na kontajner a uloženie kontajnera na zem. Riadenie žeriava automaticky redukuje rýchlosť zdvihu, takže nasadenie spreaderov a ukladanie kontajnerov prebieha pri veľmi pomalom tempe, a tak takmer nehlučne. Ocenia to najmä ľudia žijúci v blízkom okolí.

 

Piggy Back Camera spoločnosti Kuenz ̶ Bezpečná manipulácia pri prevádzke s uchopovacími klieštinami

Prekládka návesov, výmenných nadstavieb,... je časovo často veľmi náročná a vyžaduje si dodatočný pozemný personál. Spoločnosť Kuenz na túto výzvu reagovala špeciálne vyvinutou kamerou, s ktorou je prekládka pomocou uchopovacích klieštin bezpečnejšia a jednoduchšia. Štyri kamery inštalované na vnútornej strane uchopovacích klieštin snímajú priestor okolo miesta uchopenia. Presná poloha všetkých štyroch uchopovacích klieštin sa v kabíne žeriava zobrazí na monitore, ktorý je rozdelený na štyri časti. Tým sa zabezpečí, že k uchopeniu dôjde na správnom mieste. Pri prevádzke v noci viditeľnosť zaručuje integrované LED osvetlenie. Kamerou umiestnenou na uchopovacích klieštinách spoločnosť Künz rozhodujúcou mierou prispieva nielen k bezpečnosti a efektívnosti prekládky pomocou uchopovacích klieštin, ale aj k ochrane personálu.

 

OTHER INTERESTING TOPICS

Žeriavy pre terminály intermodálnej a lodnej prepravy

So svojimi žeriavmi pre terminály intermodálnej a lodnej prepravy sa spoločnosť Kuenz vďaka mnohým úspešným projektom etablovala ako líder na trhu v Európe aj Severnej Amerike.

Viac informácií

Automatizácia & technológia

Profesionálne know-how a inovatívne nápady sú základom budúcich riešení.

Viac informácií