Servisný Manažér (m/ž/d)

Your application as Servisný Manažér (m/ž/d)

What are your responsibilities:

 • Staráte sa o našich zákazníkov počas celého životného cyklu produktu počnúc momentom odovzdania zariadenia.  
 • Poskytujete našim zákazníkom poradenstvo týkajúce sa servisných služieb.
 • V spolupráci so špecializovanými oddeleniami vyvíjate individuálne koncepty riešení zamerané na modernizáciu existujúcich zariadení.
 • Spracúvate cenové kalkulácie a ponuky a konzultujete ich so zákazníkmi.
 • Rozširujete okruh našich zákazníkov vo zverenom regióne.

What we are looking for:

 • Máte ukončené technické vzdelanie – ideálne v odbore elektrotechnika.
 • Disponujete pracovnými skúsenosťami v oblasti starostlivosti o zákazníkov a predaja.
 • Vašou silnou stránkou sú dobré komunikačné a organizačné schopnosti.
 • Ste schopný/á prijímať kritiku a byť kritický/á pri styku s našimi zákazníkmi.
 • Váš profil uchádzača dotvárajú veľmi dobré znalosti anglického jazyka. Znalosť slovenčiny je samozrejmosťou a znalosť nemčiny je vítaná.

What makes us different:

 • Ako technologický líder v našom odvetví vyrábame širokú škálu technicky náročných produktov, vďaka čomu je charakter Vašich úloh veľmi rozmanitý.   
 • Ponúkame Vám prácu v medzinárodne sa rozširujúcej spoločnosti s rodinnou pracovnou klímou.
 • Zaručujeme Vám spoluprácu a podporu skúseného tímu.
 • Poskytneme Vám individuálne zaškolenie a zaučenie na báze Vašich doterajších znalostí a skúseností a podporíme Váš nepretržitý ďalší rozvoj.
 • Flexibilita je našou každodennou realitou. Využívanie nášho systému pružného pracovného času Vám umožní optimálne skĺbiť Váš súkromný život s prácou na  našich projektoch.

Your contact

Ludmila Revesová

KUENZ SK S.R.O.
Perínska cesta 283
044 58 Kechnec

+421 55 7261 503
ludmila.revesova@kuenz.com

Hynek Weiss

+421 911 902 835
hynek.weiss@kuenz.com

Back
Personal data
How did you get to know about KÜNZ?
Application documents (max. 2 MB per document): (pdf, docx, jpeg, xlsx, tif, png)